Apostila a legalizace dokumentů - shromažďování, příprava, konzultace

 

Legalizace dokumentů a apostila
Pojem "legalizace dokumentu" zahrnuje řadu přísně vymezených formálních postupů pro přiznání právní síly dokumentu na území jiného státu. Legalizace dokladu vydaného v jedné zemi je skutečností a příležitostí, jak jej předložit státním orgánům jiné země.

Legalizace je nutná vždy, když jsou dokumenty předávány státním orgánům jiné země. Například dokument vydaný v Polsku je právně závazný pouze v Polsku. Poté je možné jej předložit různým státním institucím, ale pro doručení dokladu úřadům jiné země je nutné jej legalizovat.

Základní zásadou legalizace je, že legalizační řízení se provádí pouze na území země, ve které byl doklad vydán. Naše společnost poskytuje služby v oblasti legalizace dokumentů, které byly vydány na území Polské republiky. Doklady vydané orgány jiných zemí mimo Polsko nelze v Polsku legalizovat.